Nicole – Werkgeluk

“Wanneer mensen zich gewaardeerd voelen, werken ze ook beter!”

Laten we bij het begin beginnen, kan je de Projectgroep Werkgeluk even voorstellen? En wat was jouw reden om je hierbij aan te sluiten?

“Zeker! Er zijn vijf professionals/consultants gevraagd om deel te nemen aan de projectgroep. Om de groep zo gevarieerd mogelijk te maken en zowel input te krijgen uit Nederland en België zijn er professionals/consultants gevraagd van verschillende locaties en productgroepen. Zo wordt er gekeken naar hoe werkgeluk door iedereen ervaren wordt en ook hoe buro Nexus het voor iedereen kan verbeteren. Uit de productgroep Techniek in België doen Andries en Ertan mee, vanuit België Zorg doet Patrick mee en vanuit Nederland Zorg doen Sanne en ik mee.

De reden dat ik me aangesloten heb bij de projectgroep is omdat ik het heel goed vind dat buro Nexus hierin investeert en zichzelf wil verbeteren. Het gaat niet alleen om wat je als bedrijf produceert en presteert, maar ik vind het ook belangrijk dat een bedrijf kijkt naar hoe de medewerkers het werken bij en werken voor ervaren en daar ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Daarnaast wilde ik ook mijn bijdrage leveren, omdat ik uit de running was door een blessure ;).”

Kan je ons eens meenemen in hoe de afgelopen periode, oktober 2021 t/m januari 2022, eruit zag?

“Tijdens de eerste bijeenkomst hadden we een meeting met Itamar van Happyholics. Hier werkt buro Nexus al een tijdje mee samen dus Itamar was al wat bekend met detachering en projectsourcing. In deze eerste meeting hebben we gesproken over wat er nodig was om een goede nulmeting op te zetten. Dus welke aspecten zijn er belangrijk om het werkgeluk van professionals en consultants te meten, welke vragen moeten in de enquête en op welke onderwerpen gaat er gemeten worden? Een aantal vragen waren al opgesteld en wij mochten onze feedback en input geven. We brainstormden ook over wat de beste aanpak was voor het verspreiden van de enquête. Uiteindelijk is de enquête eruit gegaan. Vervolgens werd heel het bedrijf via de mail op de hoogte gebracht van de resultaten en hadden we met de projectgroep een meeting waarin we in detail de resultaten hebben besproken. Dit was heel waardevol, want wij konden meer inzicht geven in waar de prioriteiten liggen. Daar is toen een concept actieplan uitgekomen. In de meest recente meeting hebben we deze concreet gemaakt en is er bepaald hoe snel welke verbeterpunten opgepakt kunnen worden. Van sommige zaken is buro Nexus ook afhankelijk van andere partijen dus daar moet wel rekening mee gehouden worden, maar ik denk dat de eerste stappen al heel waardevol zijn.”

Oké, dus nu is het moment om met de feedback ook aan de slag te gaan. Even fast forward naar vandaag, wat is het actieplan en wat staat er op de planning in Q1?

“Om te beginnen gaat er geïnvesteerd worden in opleidingen. Hoe kan buro Nexus dit het beste aanbieden en verbeteren, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen wanneer ze dat graag willen. Het is voor sommige mensen best lastig om te vinden wat voor opleidingen er beschikbaar zijn en welke voorwaarden daarbij horen. Een ‘Plan de Campagne’ kan voor sommige mensen een belangrijke factor zijn als het gaat om maximaal faciliteren. Wellicht denkt ook niet iedereen er over na of vragen ze er niet naar dus het kan heel waardevol zijn als buro Nexus het zelf aanbiedt.

Ten tweede, het verbeteren van e-UUR en meer duidelijkheid over InSite. In de zorg werk je eigenlijk nooit per week hetzelfde aantal uur. Het is dus handig om inzicht te hebben in de hoeveelheid plus en min uren die je gewerkt hebt. Daarnaast hebben collega’s ook moeite met hoe de apps e-UUR en InSite werken. Hoe werkt het inloggen, waar moet wat ingevuld worden etc. Het is ook afhankelijk van hoe handig iemand is met computers en/of apps dus het is handig als buro Nexus dit voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk maakt.

Tot slot, bij buro Nexus heb je te maken met verschillende ‘rollen’ en afdelingen. Duidelijkheid over met welke vragen je waar of bij wie terecht kan, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Recent is het WOW Center erbij gekomen waar we nu met veel vragen terecht kunnen en iedereen heeft natuurlijk een Talent Master waar je altijd bij terecht kan. Het komt wel eens voor dat hij of zij verandert of (tijdelijk) wegvalt. Bij wie kan iemand dan terecht? Wie wordt dan het aanspreekpunt? Wie wordt het tijdelijke aanspreekpunt als iemand op vakantie is? Daar gaat ook verbetering in komen, zodat het soepel verloopt en het voor iedereen duidelijk is waar ze terecht kunnen.”

Dat klinkt goed! Wordt deze informatie ook verspreid op de vestigingen?

“Ja, zeker! Om te zorgen dat de verbeterpunten en het actieplan bij de collega’s op de vestigingen in zowel Nederland als België bekend zijn, wordt er voor hun een ‘roadshow’ gehouden. Wat is de score? Hoe ervaren de professionals/consultants de samenwerking met hun als vestiging en het Service Center? Wat moeten zij als organisatie oppakken? En wat is de rol van een TM/BP/HRM etc. hierin? Allemaal vraagstukken die ze persoonlijk gaan bespreken.”

Tot slot, wat is de voornaamste reden om aan de slag te gaan met werkgeluk?

“Wanneer je via detachering of projectsourcing werkt, word je niet altijd even goed gezien. Op deze manier laat buro Nexus zien dat iedere werknemer er toe doet en ze daar in willen investeren. Ik denk dat wanneer mensen zich gewaardeerd voelen ze ook beter werken. Het werkt namelijk een stuk prettiger wanneer je weet dat wat je doet en wie je bent gewaardeerd wordt. In de zorg zeggen ze ook wel, ‘je kan niet voor andere zorgen als er niet voor jou gezorgd wordt’.”

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?