Veiligheid en gezondheid op het werk.

Veiligheid en gezondheid op de werkplek zijn van cruciaal belang, vooral in de dynamische techniekbranche. In dit artikel bekijken we waarom het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving in de technieksector essentieel is. We delen praktische tips en richtlijnen die specifiek gericht zijn op veilig en gezond werken in de techniek, zodat werknemers in deze branche optimaal kunnen presteren en risico’s kunnen minimaliseren.

Waarom is het belangrijk om veilig en gezond te werken binnen de Techniek branche?

Wanneer je in de Techniek branche werkt, krijg je te maken met situaties/werkzaamheden die gevaarlijk en/of ongezond kunnen zijn. Zo werk je bijvoorbeeld op grote hoogte of met gevaarlijke machines. Het is zelfs zo dat in de bouw jaarlijks de meeste dodelijke slachtoffers vallen. Het is daarom van groot belang dat men alert is op veiligheid en gezondheid op en tijdens het werk. Dit heeft de volgende redenen:

 • Voorkomen van ongevallen: Technische werkzaamheden brengen vaak risico’s met zich mee, zoals het werken met elektrische apparatuur, zware machines en gevaarlijke stoffen. Door veiligheidsprocedures te volgen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, kunnen ongevallen voorkomen.
 • Bescherming van de gezondheid: Technisch werk kan ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld door blootstelling aan giftige stoffen of lawaai. Door veiligheidsprocedures te volgen en de juiste beschermingsmiddelen te dragen, kunnen werknemers hun gezondheid beschermen.
 • Verhoogde productiviteit: Een veilige en gezonde werkomgeving draagt bij aan een hogere productiviteit, omdat werknemers zich beter kunnen concentreren op hun werk zonder dat ze zich zorgen hoeven maken over hun veiligheid en gezondheid.
 • Positieve werkcultuur: Een focus op veiligheid en gezondheid creëert een positieve werkcultuur waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en zich meer betrokken voelen bij hun werk.
 • Wettelijke verplichtingen: Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot boetes en gerechtelijke vervolging.

Tijd voor tips/richtlijnen! Zo kun jij veilig werken in de Techniek branche.

 • Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen: Dit zijn middelen zoals: gehoorbescherming, oogbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen, helmen en ademhalingsbescherming. Zorg altijd dat je goed beschermd bent, ook al lijkt het soms onschuldig. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje.
 • Zorg voor regelmatig onderhoud van apparatuur: Regelmatig onderhoud is belangrijk om te voorkomen dat apparatuur defect raakt en potentieel gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 • Geef trainingen en instructies: Werknemers moeten voldoende training en instructies ontvangen over veilig werken met de apparatuur en gereedschappen die ze gebruiken. Daarnaast is een voorlichting met de veiligheidsinstructies ook aan te raden.
 • Volg de juiste procedures: Volg altijd de juiste procedures en protocollen, zoals het uitschakelen van de stroomvoorziening voordat u met elektrische apparatuur werkt.
 • Houd de werkplek schoon en opgeruimd: Een opgeruimde werkplek vermindert het risico op struikelen, vallen en andere ongevallen.
 • Communiceer veiligheidsrisico’s: Wees proactief in het identificeren van veiligheidsrisico’s en communiceer deze aan collega’s en management om de veiligheid te waarborgen.

Kortom, het is belangrijk om veilig en gezond te werken in de techniek branche om werknemers te beschermen tegen risico’s en bij te dragen aan een positieve werkcultuur en hogere productiviteit.

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?