disclaimer

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van buro Nexus of haar licentiegevers en is beschermd onder Belgische en internationale copyrightwetgeving.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van buro Nexus te Berchem (België).
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan buro Nexus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.
Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door buro Nexus in België. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.