De toekomst van virtual reality (VR) op de bouwwerf

De komende jaren zal virtual reality een belangrijke rol gaan spelen op de bouwwerf. Deze trend zal vele mogelijkheden bieden om efficiënter te werken met een hogere kwaliteit als resultaat. In dit artikel blikken we vooruit en kijken we naar de invloed van virtual reality op de bouwwerf van de toekomst.

Wat verstaan we onder virtual reality?

Dit is een technologie waarmee gebruikers ondergedompeld worden in een digitale, meeslepende en interactieve omgeving. Zo krijgen ze een realistisch beeld van een omgeving en lijkt het alsof ze er daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn.

Hoe wordt virtual reality toegepast in de bouwsector?

In de bouwsector wordt virtual reality voor verschillende doeleinden toegepast. De meest voorkomende doelen zijn:

 • Ontwerpvisualisatie: VR wordt gebruikt om projecten te visualiseren en te presenteren aan belangrijke stakeholders, zoals klanten en belanghebbenden. Door het project virtueel te tonen krijgen zij een uniek inkijkje en kunnen ze het gehele project in 3D ervaren. Zo kunnen kosten bespaard worden en fouten in een vroeg stadium opgespoord worden.
 • Trainingen: professionals in de bouwsector kunnen getraind worden op verschillende gebieden door middel van VR. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, de bediening van machines en bouwtechnieken. Door een virtuele omgeving te creëren die realistisch aanvoelt, kunnen professionals ervaring opdoen zonder daadwerkelijk op de bouwwerf te zijn. Dit is effectiever, veiliger en zo leren ze makkelijker van fouten.
 • Veiligheid: hierboven al kort gesproken, maar VR speelt een belangrijke rol bij het bewaken van de veiligheid in de bouwsector. Door professionals op een virtuele manier te trainen, worden gevaarlijke situaties voorkomen en leren professionals sneller van hun fouten.
 • Samenwerkingen: de inzet van VR is ideaal wanneer je bouwteams wilt laten samenwerken aan een project, ongeacht hun locatie. Door middel van deze virtuele omgeving kunnen ze snel met elkaar communiceren en problemen oplossen. Hierdoor worden projecten sneller afgerond en verbetert de kwaliteit van bouwen.

Welke voordelen brengt het gebruik van virtual reality met zich mee?

Nu we weten welke rol virtual reality speelt op een bouwwerf kunnen we kijken naar de voordelen die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Dit zijn:

 • Kostenbesparing: doordat VR in de ontwerpfase bijdraagt aan het voorkomen van fouten en herzieningen is het kostenbesparend.
 • Efficiëntieverbetering: VR zorgt ervoor dat de workflows in de bouwsector efficiënter zijn. Problemen worden in de beginfase opgespoord en er kunnen sneller beslissingen genomen worden.
 • Innovatie: bouwbedrijven zijn in staat om meer innovatieve en ambitieuze ontwerpen te maken. Dit omdat het in een virtuele omgeving veel minder kosten met zich meebrengt. Dit kan leiden tot indrukwekkende en vernieuwende projecten.
 • Veiligheid: binnen de bouwwereld speelt veiligheid een belangrijke rol. Door middel van VR kunnen professionals gemakkelijk getraind worden waardoor het aantal ongevallen mindert en de veiligheid verbeterd wordt.
 • Betere communicatie: VR draagt bij aan een gemakkelijke en snelle vorm van communicatie. Door VR te gebruiken, kunnen architecten, bouwbedrijven, ingenieurs en andere betrokkenen in een project op een efficiënte manier met elkaar communiceren en samenwerken.

Welke belanghebbenden profiteren van virtual reality op de bouwwerf?

Eigenlijk is er geen partij die niet profiteert van virtual reality op de bouwwerf, maar de belangrijkste belanghebbenden zijn:

 • Bouwbedrijven: door virtual reality kunnen bouwbedrijven fouten verminderen, veiligheid verhogen en efficiënter werken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld betere beslissingen nemen over het ontwerp van gebouwen, problemen identificeren en trainingen aanbieden.
 • Ontwerpers: virtual reality speelt een belangrijke rol bij het ontwerp van een bouwproject. Zo kan een ontwerper virtuele modellen maken, waardoor ze een beter zicht krijgen hoe het ontwerp er daadwerkelijk uitziet en waar problemen kunnen ontstaan.
 • Klanten: virtual reality biedt klanten een beter beeld van het ontwerp. Zo kunnen ze bijvoorbeeld rondleidingen krijgen. Hierdoor krijgen ze en beter beeld en kunnen ze eventuele wijzigingen zonder grote gevolgen doorgeven.
 • Werknemers: voor werknemers op de bouwwerf speelt virtual vooral een belangrijke rol als we kijken naar veiligheid en opleiding. Door middel van VR-trainingen kunnen ze bijvoorbeeld oefenen op veiligheidssituaties.

Kortom, virtual reality gaat een belangrijke rol spelen op de bouwwerf van de toekomst. Alle stakeholders profiteren van deze ontwikkeling en het draagt bij aan verschillende belangrijke factoren. Zo is het onder andere een belangrijk middel in de ontwerpfase en draagt het bij aan de veiligheid van medewerkers op de bouwwerf.

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?