Steeds meer vrouwen kiezen voor de bouw

Het aantal vrouwelijke werknemers in de bouw blijft stijgen. In België zelfs met 19% tussen 2015 en 2020. Maar hoe zit het nu met vrouwen in de bouwsector? En waarom kiezen steeds meer vrouwen voor de bouw? Je lees het allemaal in dit artikel.

Een mannenwereld

De bouw is van oudsher een mannenwereld en in zowel Nederland als België is nog steeds 90% van de werknemers een man. De belangrijkste factor hiervan komt voort uit het verleden. Toen was de bouwwereld vooral fysiek zwaar werk waar men vies werd en lange werkdagen maakte. Ondanks dat op dit moment 90% van de werknemers nog steeds man is, zit hier verschuiving in. Het landelijke streefcijfer voor de sector ligt op 30%, dus er is nog een lange weg te bewandelen voor vrouwen in de bouw.

Waarom kiezen steeds meer vrouwen voor de bouw?

Sinds de jaren 90’ heeft de bouwsector een forse groei gemaakt. Deze groei valt te koppelen aan drie factoren. Ten eerste, bouwen draait tegenwoordig steeds meer om andere factoren dan fysieke inspanning en de arbeidsomstandigheden zijn fors verbeterd. Hierdoor is de bouwsector steeds aantrekkelijker geworden voor vrouwen. De tweede belangrijke factor is diversiteit op de werkvloer. Dit aspect wordt steeds belangrijker en bouwbedrijven gaan hierin mee waardoor er mooie kansen ontstaan voor vrouwen die carrière willen maken in de bouw. Ten slotte, er is grote werknood binnen de bouwsector waardoor de werkzekerheid de derde belangrijke factor is.

Hoe behalen we het landelijke streefcijfer van 30% vrouw in de bouw?

De ‘key to succes’ zit hem in het bieden van nieuwe en kwalitatief goede opleidingen. En deze keuze werkt. Zo is bijvoorbeeld de helft van de bouwkundestudenten op universiteiten vrouw. Om de groei van vrouwen in de bouw nog meer te bevorderen wordt er veel aandacht gevestigd op de bouwsector binnen de verschillende lagen van onderwijs. Zo worden er veel voorlichtingsdagen georganiseerd, zijn er veel activiteiten om leerlingen en leraren kennis te laten maken met de sector en wordt er op het middelbaar- en hoger onderwijs veel aandacht gevestigd op het kiezen van een vervolgopleiding en onderzoek.

Het verhaal van Azi Nobari - Werfleidster in de bouw

Azi Nobari is al sinds 2012 actief in de bouwwereld en ervaart de groei van vrouwen in de bouw ook. ‘’Deze ontwikkeling zie ik zeker terug. Er zijn steeds meer vrouwen die een functie bezitten in de bouw, maar dit zijn vaak wel specifieke functies. Wat ik zie, gaat het hierbij vaak om veiligheidscoördinatoren, tekenaars en toezichthouders.’’ Verder bevestigd Azi de factoren waarom steeds meer vrouwen kiezen voor een baan in de bouw. Ze geeft aan dat de nieuwe generatie hier een belangrijke rol in speelt. ‘’Naar mijn mening komt het vooral door de nieuwe generatie die zich gaat mengen in de bouwwereld. Tegenwoordig komen vrouwen veel meer voor zichzelf op en is de man-vrouw verhouding verbeterd. De acceptatie dat een vrouw een functie heeft in de bouw is bij de jongere generatie veel meer geaccepteerd.’’ Toch laat Azi ook blijken dat de bouw een wereld is waar mannen en vrouwen niet gelijk behandeld worden. Gebaseerd op haar eigen ervaringen deelt ze haar mening. ‘’Het klopt dat de bouw een mannenwereld is en ik moet toegeven dat het als vrouw lastig is om daarbinnen geaccepteerd te worden. Naar mijn mening is er binnen de bouwwereld nog steeds een hiërarchie waarbij vrouwen niet of minder serieus genomen worden. In mijn functie als leidinggevende heb ik veel meegemaakt dat mannen het lastig vinden om te luisteren naar een vrouw. Ik heb mij hierover heen gezet door mijn sterke persoonlijkheid en door mijn werk goed te doen, maar ik snap dat het voor sommige vrouwen lastig kan zijn.’’

Azi Nobari

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?