Aantal arbeidsongevallen in de bouw gedaald

Het aantal arbeidsongevallen, met minstens één dag arbeidsongeschiktheid, is tussen 2019 en 2020 met 14% gedaald. Dit blijkt uit een onderzoek van de Confederatie Bouw op basis van cijfers Fedris, het federaal agentschap voor de beroepsrisico’s.

Wat is de reden van deze daling?

De afgelopen vijf jaar nam het aantal arbeidsongevallen in de bouw zelfs met 22% af. Waar vele denken dat corona hier een belangrijke rol in speelt is, dit echter niet het geval. Uiteraard draagt dit eraan bij, maar de bouw was na een maand stilgelegen te hebben als eerste sector weer actief. De echte reden is dat de bouw er vol op inzet om veiliger te worden. Werkgevers werken nauw samen met de vakbonden en nieuwe plannen worden uitgerold.

Werk aan de winkel

Ondanks dat de daling is ingezet, blijft er werk aan de winkel binnen de bouw. De sector staat bekend om de vele arbeidsongevallen en het is ook de sector waarin jaarlijks de meeste dodelijke slachtoffers vallen. Benieuwd waardoor de meeste ongevallen ontstaan? Lees ons artikel over Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

De veiligheidsopleiding

Deze opleiding is het voornaamste plan wat moet bijdragen aan de veiligheid van de sector. Dit plan is één van de veiligheidsmaatregelen uit het actieplan ‘Veiligheid’ van de Confederatie Bouw en is door de vakbonden naar voren geschoven. Het betreft een basisveiligheidsopleiding voor iedere nieuwkomer in de bouw. Hiermee wordt bedoeld: iedereen die in de bouw begint te werken, tenzij diegene de afgelopen 15 jaar minimaal vijf jaar binnen de sector actief was. Deze opleiding is bedoeld om nieuwkomers in de bouw bewust te maken van alle risico’s die ze op een bouwplaats tegen kunnen komen. Verder ontwikkelen ze een basiskennis van de wettelijke preventieprincipes en leren ze over veilig gedrag op de bouwplaats. Een veilige werkomgeving begint tenslotte bij jezelf.

Wat kun jij doen voor een veilige werkomgeving?

Veilig en gezond werken begint bij jezelf! Het is belangrijk om bewust te zijn van het arbobeleid en de (mogelijke) gevaren die aanwezig zijn op jouw werk. Het allerbelangrijkste is dat iedereen de regels over veilig en gezond werken goed uitgevoerd. Verder heb je als medewerker altijd recht op goede arbeidsomstandigheden. Als je veilig werkt dan is de kans kleiner dat je ziek wordt of dat er ongevallen gebeuren. Wij geven vijf tips hoe jij zelf kan bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving.

  • Denk en doe mee: denk mee bij de uitvoering van het arbobeleid bij jou op de werkvloer. Veilig en gezond werken begint bij duidelijke afspraken en regels. Het is dan ook cruciaal dat iedereen deze uitvoert. Hierin heeft elke werknemer een belangrijke rol.
  • Veilig en gezond werken begint bij jezelf: je hebt als werknemer de plicht om je te houden aan de gestelde veiligheidsvoorschriften. Doe dit ook!
  • Meld onveilige en/of ongezonde situaties: het is van groot belang dat er veilig en gezond gewerkt wordt. Wanneer dit niet het geval is, moet je dit melden. Alleen op deze manier worden onveilige/ongezonde werksituaties de kop ingedrukt.
  • Spreek elkaar aan: zorg voor je collega’s en spreek ze aan wanneer zij zich niet goed aan de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen houden.
  • Zet veiligheid & gezondheid op de agenda: zorg ervoor dat er geregeld gesproken wordt over dit onderwerp. Zo blijft iedereen scherp en zorg je voor verbetering.

Buro Nexus draagt bij aan jouw veiligheid

Buiten dat buro Nexus altijd goed de veiligheids- en gezondheidsregels in de gaten houdt bij jouw opdrachtgever, bieden wij ook diverse opleidings- en cursusmogelijkheden aan om te zorgen dat jij kan bijdragen aan de veiligheid van anderen en van jezelf. Zou je bijvoorbeeld een EHBO-cursus willen doen? Of een andere cursus? Dit is mogelijk! Neem contact op met jouw HR Fieldmanager en zoek uit welke mogelijkheden jij hebt.

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?