Is duurzaam bouwen mogelijk?

De bouwsector is verantwoordelijk voor 39% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Daarom besloot de Vlaamse regering dat nieuwbouw vanaf 2023 koolstofarm moet zijn. Verder zal de impact van de European Green Deal, een verzameling beleidsmaatregelen met als doel een klimaat-neutrale Europese Unie in 2050, ook voelbaar zijn in de bouwsector. Deze sancties bovenop de stijgende huizenprijzen zorgen ervoor dat het kopen van een woning steeds meer een opgave wordt. Echter is er licht aan de horizon, want er zijn enkele oplossingen voor duurzaam bouwen.

Grote bron van CO2-uitstoot

De bouwsector en met name de bouw van gebouwen leveren een enorme bijdrage aan de jaarlijkse CO2-uitstoot wereldwijd. Sterker nog, de CO2-uitsoot van de bouw heeft een recordhoogte bereikt. Hoewel het energiegebruik van gebouwen jaar-op-jaar stabiel bleef, is de energie gerelateerde CO-2 uitstoot de afgelopen jaren enorm gestegen. De oorzaak hiervan is het directe gebruik van steenkool, biomassa en olie naar elektriciteit. Dit wordt op veel plekken in de wereld namelijk nog steeds opgewekt door vervuilende kolen- en gascentrales. Ook is het deel van de elektriciteit dat uit fossiele brandstoffen wordt gemaakt is gegroeid.

Werk aan de winkel

De genoemde cijfers geven aan dat er werk aan de winkel is binnen de bouwsector. In 2030 moet de wereldwijde CO2-uitstoot zijn gehalveerd en in 2050 moet de uitstoot tot nul zijn gedaald. Hoe de uitstoot verminderd moet worden? Er zijn enkele oplossingen.

Aanpasbaar bouwen

Een studie van de Vrije Universiteit Brussel laat zien dat bij aanpasbare woningen alle kosten lager liggen dan bij klassieke woningen. Onder de kosten valt alles van sloop tot bouw, zoals onderhoud, reparaties en vervangingen. Een aanpasbaar gebouw is een gebouw dat gemakkelijker en met minder materialen en afval kan worden aangepast bij een veranderende woonsituatie. Dit kan door ruimtes vooraf zo in te richten dat ze makkelijk te veranderen of hergebruiken zijn. In de beginfase liggen de kosten lager omdat de woning enkel met de ruimte start die op dat moment nodig is. Hierdoor zijn minder materialen nodig waardoor de aankoopkosten lager liggen. Verder zal er veel gebruik gemaakt worden van schrijnwerk en afwerkingsmaterialen die herbruikbaar zijn en eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de impact op het milieu minder wordt.

Digitale technologie

Technologiefederatie Agoria beweert dat digitale technologieën de uitstoot van CO2 met 10 tot 12 procent kan laten dalen in de vier bedrijfssectoren die de meeste CO2-uitstoot genereren. De bouwsector kent de grootste CO2-voetafdruk in ons land. Door meer gebruik te gaan maken van slim gebouwbeheer en meer voorafgaande modellering bij de bouw kan de uitstoot 8,3 tot 10,8 procent dalen in deze sector.

Houtbouw

Houtskeletbouw is een van de meest doeltreffende manieren om de CO2-uitstoot te beperken. Het is namelijk een hernieuwbare en veelzijdige grondstof die zuurstof geeft aan onze omgeving. Daarnaast is het gebruik van hout ecologisch. Door meer hout te gaan gebruiken, beperken we de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Zo zouden we een opslag van 150 miljoen ton per jaar beperken wanneer we in Europa jaarlijks 4% meer hout zouden gebruiken. Ook is hout energie-efficiënt. Het heeft een hoge thermische isolatiewaarde en het absorbeert uitstekend. Tot slot, bij de verwerking en productie van hout voor de bouw is maar liefst 30% minder energie nodig dan bij andere grondstoffen.

Een blik van onze consultants

Een tijd geleden vroegen wij aan onze consultants hoe zij een duurzame toekomst voor zich zien. Martijn, Anthony & Martijn deelde hun ideeën. Benieuwd hoe zij tegen de toekomst aankijken?

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?