Dag van de Palliatieve Zorg

Afgelopen zaterdag, 9 oktober, was het de Dag van de Palliatieve Zorg. Deze dag vindt elke tweede zaterdag in oktober plaats en is in het leven geroepen om de palliatieve zorg meer bekendheid te geven. Tijdens deze dag worden allerlei activiteiten georganiseerd om mensen kennis te laten maken deze tak van zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een open dag in een hospice. Er is weinig aandacht voor palliatieve zorg en bij veel mensen is het onbekend terrein. Daarom willen wij vandaag meer ingaan op palliatieve zorg en uitleggen wat palliatieve zorg bijdraagt aan het leven van patiënten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in samenwerking met coöperatie Palliatieve Zorg Nederland een website gemaakt waar je alles kunt vinden over palliatieve zorg. Van informatie over hoe patiënten hun klachten in de laatste levensfase kunnen verminderen tot ervaringsverhalen van andere patiënten. Benieuwd? Neem dan een kijkje op deze website.

Wat is palliatieve zorg?

Met palliatieve zorg bedoelen we de zorg die de kwaliteit van het leven van patiënten, die in de laatste fase van hun leven zitten, verbetert. Deze patiënten hebben een ziekte, waarbij genezing niet meer mogelijk is. Waar het normaal draait om genezing, is dit bij palliatieve zorg dus niet het geval. Door deze manier van zorg, kan het ziekteverloop positief beïnvloed worden. Bij palliatieve zorg is de dood geen eng proces, maar wordt het juist als normaal en natuurlijk gezien. Er is aandacht voor zowel lichamelijke als psychische klachten en er is emotionele ondersteuning vanuit de zorgverlener voor de patiënt en zijn naasten. Want bij palliatieve zorg draait het niet alleen om de patiënt. Een zorgverlener helpt de naasten onder andere met het omgaan met de ziekte van de dierbare.

Wil jij nou die zorgverlener zijn die het leven van de patiënt verbetert? Bij buro Nexus bieden we verschillende vacatures aan, onder andere in de ouderenzorg waar je te maken kunt krijgen met palliatieve zorg.

Wat draag palliatieve zorg bij aan patiënten in hun laatste levensfase?

Stel je voor: je krijgt te horen dat je niet meer beter wordt. Wat is dan je eerste reactie? Juist, je wordt angstig. Dat is niet gek, het is een natuurlijke reactie. Maar dan komt palliatieve zorg om de hoek kijken. Als een patiënt goede palliatieve zorg krijgt, dan kan het zijn dat de patiënt minder somber en angstig wordt. Palliatief betekent immers letterlijk: verzachtend. Omdat palliatieve zorg gericht is op het zo comfortabel mogelijk maken van de laatste levensfase, kan deze zorg de klachten van de patiënt verminderen. Zelfs in de laatste fase heeft het leven nog betekenis en zorgverleners in de palliatieve zorg zorgen ervoor dat de patiënten dit gaan inzien. Daarnaast is het niet alleen waardevol voor de patiënten zelf. Zoals we hierboven al omschreven, richt de zorgverlener zich ook op de naasten van de patiënt. Ook na het overlijden van de dierbare. Als de fase van palliatieve zorg goed verloopt, kunnen de naasten het sterven van een dierbare vaak beter verwerken.

Werken in de palliatieve zorg…

… is iets waar je misschien niet meteen aan denkt. Onze zorgprofessional Barbara Kateman denkt daar echter anders over: “Ik heb interesse in de palliatieve zorg. Dat is de zorg die je biedt voor de laatste levensfase, het eindstadium. Dit klinkt misschien heftig, maar dit kan erg mooi zijn.”. Maar hoe werkt dat dan, palliatieve zorg verlenen? Nou, als zorgprofessional is de kans groot dat je er al eens mee te maken hebt gehad zonder dat je je ervan bewust bent geweest. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van patiënten met dementie. In principe is het verlenen van palliatieve zorg niet anders dan anders. De Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen blijven hetzelfde en de manier van het toedienen van medicatie verandert niet. Het grootste verschil zit hem in het benaderen van de patiënten en het gaat net iets verder dan alleen lichamelijke verzorging. Kortom: jij zorgt ervoor dat de kwaliteit van het leven van de patiënt wordt verbeterd door het voorkomen en verlichten van het lijden.

Zoals Cicely Saunders, één van de oprichtsters van de moderne hospicebeweging en de palliatieve zorg, mooi verwoordde: ‘Palliatieve zorg is leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven’.

Meer weten over werken in de zorg? Neem dan contact door middel van onderstaande knop! Zien wij jou snel voor een kop koffie of thee?

Vandaag op

de koffie...

Morgen een nieuwe uitdaging.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?    Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief