• Schrijf je je in als werkzoekende bij buro Nexus? Dan kunnen we je gegevens vragen die iets over je vertellen. Bijvoorbeeld: je naam, adres, e-mailadres, rijksregisternummer, welke job je wil doen, welke studies je deed, welke talenkennis je hebt, de locatie waarop je je bevindt… De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van buro Nexus Holding BV, Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC, Tilburg.
 • Daarnaast krijgen we ook gegevens over je van andere instanties. Namelijk: je officieel adres, gegevens over waar je al gewerkt hebt en welk diploma je behaald hebt.
 • Publiceer je je cv in onze databank? Bekijk ons CV privacybeleid.

We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking.

We gebruiken je gegevens om verschillende redenen.

 • Om je te helpen in je zoektocht naar een nieuwe professionele ervaring
 • Om je sollicitatietraject te starten.
 • Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de projecten die we je automatisch doorsturen nog beter beantwoorden aan je profiel.
 • Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden

We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking.

We gebruiken geen gerechtelijke gegevens uit het strafregister. Andere gevoelige gegevens – bijvoorbeeld over je gezondheid of afkomst – gebruiken we enkel als:

 • Dit wettelijk verplicht is, of
 • Als dit nodig is voor het project én je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft.

We bewaren je gegevens zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig (max. 3 jaar).

Je gegevens worden enkel gebruikt door buro Nexus-medewerkers die ze nodig hebben voor hun job. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens ook doorgeven aan andere instanties omwille van twee redenen.

 • Uitwisseling van gegevens om je beter te kunnen helpen in je zoektocht naar een geschikt project via buro Nexus
  • We wisselen enkel gegevens uit op voorwaarde dat de derde partij de gegevens op een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en op een vertrouwelijke manier behandelt.
  • We wisselen gegevens uit met:
 • Opdrachtgevers: we vragen opdrachtgevers om feedback te geven over jouw voorstelling op hun openstaand project. We kunnen ook je cv en profiel met hen bespreken. In dat geval geven we enkel informatie door die relevant is . Bovendien geven we geen gevoelige gegevens door.
 • Opleidings- en begeleidingsorganisaties: wanneer je bij ons aan het werk bent en je graag opleiding wenst te genieten in functie van je projecten/opleidingstraject wisselen we gegevens uit zodat je kan deelnemen.
 • Uitbetalingsinstellingen (onze payrollverwerker)
 • Dokters & Externe dienst: in sommige gevallen vragen we dat een dokter een geneeskundig onderzoek uitvoert om te bepalen of je geschikt bent om een project uit te voeren. De dokter die het onderzoek doet, krijgt inzage in je gegevens en kan bepaalde gegevens aan ons doorgeven.
 • Externe bedrijven: we werken samen met externe bedrijven voor de opslag van onze gegevens en het versturen van mails. We wisselen met deze bedrijven de nodige gegevens uit.
 • Uitwisseling van gegevens voor statistische doeleinden

Wij wisselen persoonsgegevens uit met andere instanties voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.

Je kan je gegevens bekijken en aanpassen, volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Je kan bellen naar het nummer 076 – 720 08 40 (elke werkdag van 8u tot 17 uur). Wil je een volledig overzicht van de gegevens die we gebruiken en de partners met wie we gegevens uitwisselen? Kom dan langs bij buro Nexus, Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC, Tilburg. of mail ons op wowcenter@buronexus.nl.

Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je ons vragen om ze te wijzigen of aan te vullen. Mail hiervoor naar  wowcenter@buronexus.nl of kom langs bij buro Nexus, Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC, Tilburg.

Wil je liever niet dat we je gegevens gebruiken? Dan kan je ons vragen om ze te verwijderen. Mail hiervoor naar  wowcenter@buronexus.nl of kom langs bij buro Nexus, Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC, Tilburg.

 • Heb je een vraag over je persoonsgegevens? Mail hiervoor naar wowcenter@buronexus.nl of kom langs bij buro buro Nexus, Burgemeester Stekelenburgplein 199, 5041 SC, Tilburg.
 • Wil je een klacht indienen? Mail naar  wowcenter@buronexus.nl.