Hoe maak je werken in de zorg aantrekkelijk?

In Nederland werken ongeveer 1,4 miljoen mensen in de zorgsector. Hiermee is de sector de grootste werkgever van ons land, maar toch kampt het met grote tekorten. Met de vergrijzing die ingezet is en de komende jaren alleen maar zal stijgen, is het van cruciaal belang dat meer mensen kiezen voor een baan in de zorg. In dit artikel zoeken wij uit hoe werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Het is tenslotte niet voor niets de grootste werkgever van ons land! Lees snel verder!

Waarom is werken in de zorgsector onaantrekkelijk?

Om te kijken hoe we de problemen kunnen oplossen, is het goed om eerst te kijken waar de problemen vandaan komen. Deze hebben één overkoepelende factor. Het tekort aan personeel. Uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat het tekort in 2031 wordt geschat op 135.000 werknemers. Dit tekort zal met name voelbaar zijn in de verpleeghuizen en ziekenhuizen. Het personeelstekort ontstaat door vijf belangrijke factoren die elkaar continu beïnvloeden. Deze factoren zijn:

 • Werkdruk: veel zorgverleners ervaren een te hoge werkdruk. Dit komt onder andere doordat ze te veel uren maken, veel administratieve taken hebben, sneller moeten werken en werk moeten doen dat veel van ze vraagt. De hoge werkdruk resulteert in ziekteverzuim en in sommige gevallen zelfs tot verzuim.  
 • Vergrijzing: al jaren stijgt het aantal oudere patiënten, maar ook de zorgverleners zelf vergrijzen. Dit blijkt uit de statistieken van het CBS. In 2010 was 15% van de zorgverleners 55 jaar of ouder en begin 2020 was dit al 24%. Dankzij deze vergrijzing neemt de zorgvraag toe en gaan veel zorgverleners met pensioen. Dat laatste gebeurt overigens vaak al een aantal jaar voor de pensioenleeftijd van 67. De oorzaak? Een te hoge werkdruk!
 • Opleidingseisen: zorginstellingen stellen behoorlijke hoge opleidingseisen aan hun personeel. Terecht, want het is van groot belang dat de geboden zorg van hoge kwaliteit is. Toch zorgt dit ervoor dat instromen lastig is. Zo vraagt de thuiszorg om een hoger niveau door de toename van ouderenzorg in de thuiszorg. Het resultaat van hoge opleidingseisen? Onvoldoende instroom en te weinig kundig personeel.
 • Onvoldoende instroom: steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding in de zorg. Een goede ontwikkeling, maar het aantal afgestudeerden is op dit moment simpelweg niet genoeg om de komende zorgvraag te beantwoorden. Er zullen dus nog meer jongen moeten kiezen voor een carrière in de zorg.
 • Uitstroom: de zorgsector kent een hoge uitstroom. Dit komt door twee oorzaken: vergrijzing en onvrede. De eerste oorzaak hebben we hierboven al behandeld, maar onvrede nog niet. De onvrede komt door vele redenen, maar de meest genoemde zijn: de manier van werken, werkdruk, gebrek aan uitdaging, ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.

Hoe kunnen we werken in de zorgsector aantrekkelijk maken?

Om de zorgsector aantrekkelijker te maken is het van belang om waar mogelijk bovengenoemde problemen aan te pakken. Het is natuurlijk onmogelijk om de vergrijzing aan te pakken, maar toch zijn er genoeg zaken die wel aangepakt kunnen worden. Hiervoor zijn al verschillende maatregelen getroffen.

buro Nexus

Meer instroom en minder uitstroom

Er zijn nog steeds veel mensen die in de zorg willen werken. Dit vanwege het betekenisvolle werk en de inhoud van hun vak. Toch was er de laatste jaren veel uitstroom. Enerzijds vanwege de vergrijzing, maar ook vanwege een hoge mate van onvrede. Om deze onvrede aan te pakken gaat het kabinet meer investeren. Zo richten ze zich op vier hoofdpunten.

 • Meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling: zo wordt er onder andere fors geïnvesteerd in online platforms die mensen helpen zich te oriënteren op een baan binnen de zorg of die een stap willen maken.
 • Verbetering van contracten: goede mensen moeten behouden worden en een verbetering van het contract moet hierbij helpen. Het gaat in dit geval zeker niet alleen om meer salaris, maar ook om betere voorwaarden zoals flexibele roosters.
 • Werkdruk verlagen: een grote factor van een te hoge werkdruk is de administratieve last. Deze wil het kabinet beperken door programma’s te ontwikkelen die deze last overnemen. Dit is volop in ontwikkeling, maar het kost veel geld en tijd.
 • Meer regie en zeggenschap voor de zorgprofessionals: zorgprofessionals hebben de behoefte om mee te denken over de verbetering van de sector. Zo willen ze meer zeggenschap en het kabinet wilt hierbij zeker tegemoetkomen.

Werkdruk verlagen

Hierboven is het al kort aangekaart, maar het kabinet wilt de werkdruk verlagen door de administratieve last aan te pakken.

Dit doen ze door middel van het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’. Binnen dit plan staan bijvoorbeeld de volgende acties:

 • Ziekenhuizen hoeven niet meer dubbel te registreren;
 • De vijf-minutenregistratie wordt afgeschaft in de wijkverpleging;
 • Chronische gebruikers van sondevoeding hoeven niet meer elk jaar een formulier in te vullen.
Werken in de zorg leuk

Wat maakt werken in de zorg leuk?

Het is niet voor niets dat de zorgsector de grootste werkgever van Nederland is. Wij gingen op onderzoek uit wat werken in de zorg nou zo leuk maakt.

 • Jij maakt het verschil: in de zorg kun je daadwerkelijk het verschil maken voor een patiënt of cliënt. Dit hoeft hem niet altijd te zitten in de grote dingen. Denk bijvoorbeeld aan een praatje maken wanneer iemand het even moeilijk heeft. Alleen al met dit kleine gebaar maak jij het verschil!
 • Geen dag is hetzelfde: werken in de zorg is enorm afwisselend, of het nu in het ziekenhuis, de thuiszorg of in een verpleeghuis is. Je krijgt te maken met een divers takenpakket, veel diversiteit in patiënten en je werkt samen met collega’s van andere specialismes.

Daarnaast zijn er nog veel meer redenen om te kiezen voor een baan in de zorg. Wij schreven hier een artikel over.

Lees het artikel door hier te klikken!

Ervaringen van onze zorgprofessionals

Werken in de zorg via buro Nexus

Wil jij net als Patricia en Melanie iets betekenen voor mensen? Dan is detacheren in de zorg echt iets voor jou! Wil je meer weten over buro Nexus, detacheren en de mogelijkheden voor jou? Neem dan vrijblijvend contact op en samen gaan wij op zoek naar de beste oplossing voor jou!

Vandaag op

de koffie...

Morgen een nieuwe uitdaging.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?







  Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief