Vlaanderen Circulair: naar een circulaire economie

Wat is circulair bouwen?

Vlaanderen Circulair heeft als doel om tegen 2050 een circulaire economie te realiseren. Overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen. De Vlaamse Regering wil zelfs al tegen 2030 koploper worden op vlak van circulaire economie. Echter, wat is dat een circulaire economie? Hierbij streeft men naar het herstellen, delen, upgraden en omvormen van grondstoffen tot nieuwe producten. Met andere woorden, hergebruikt men grondstoffen en producten, waardoor men de kringloop van grondstoffen- en materialen sluit. De globale CO2-uitstoot zal dan ook verminderen. Circulaire strategieën voorzien bovendien dat men met minder materialen en/of minder producten aan eenzelfde behoefte kan voldoen. Volgens Vlaanderen Circulair zou dit CO2-winsten in de ontginning, productie, het transport en de afvalverwerkingsfase van deze (vermeden) producten voorzien.

Vlaanderen ging in 2017 van start met dit doel. Dit luidde dus het begin van de transitie naar een circulaire economie. Specifiek wil de huidige Vlaamse Regering tegen 2030 de materiaalvoetafdruk van onze consumptie met 30 procent verminderen. Als dit lukt, dan wordt Vlaanderen de circulaire koploper in Europa.

Wat zijn de voordelen van circulair bouwen?

Volgens Vlaanderen Circulair wil men bij circulair bouwen grondstoffen en producten efficiënt gebruiken. Door het gebruik van minder materialen en hergebruik hiervan, wordt er ook minder afval geproduceerd. Bovendien wil men binnen deze strategie ook leegstand aanpakken. Het klimaat en het milieu ondervinden ook de positieve impact hiervan, aangezien er sprake is van minder uitstoot en minder afval. Maar hier stoppen de voordelen niet. Er is namelijk ook sprake van economische groei door de werkgelegenheid op lange termijn. Denk hierbij aan remanufacturing.

circulair bouwen

Green Deal Circulair Bouwen

In 2019 bundelden Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw hun krachten. Hieruit vloeide het project ‘Green Deal Circulair Bouwen’ voort. Ondertussen nemen 320 organisaties deel om circulair bouwen in Vlaanderen in te burgeren. Ze komen zo’n vier keer per jaar samen om met elkaar te sparren over vraagstukken binnen het gebied van circulair bouwen.

Bron: Vlaanderen Circulair

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?