Wereldgezondheidsdag

Op 7 april is het Wereldgezondheidsdag. Op deze dag vestigen we sinds 1995 wereldwijd de aandacht op een onderwerp gericht op gezondheid. Dit jaar is dat thema ‘’our planet, our health’’. Hierbij staan we stil bij de impact van de klimaatcrisis op onze planeet en ons als bewoners. Dat de gezondheid van onze planeet en onszelf hand in hand gaan blijkt wel uit de gegevens van de WHO (World Health Organization). Afgelopen jaar waren er ruim 13 miljoen sterfgevallen te koppelen aan de klimaatcrisis.

Wil jij meer weten over wereldgezondheidsdag, de oorzaken van de klimaatcrisis en hoe jij kan bijdragen aan een gezondere wereld? In dit artikel vertellen wij jou alles!

Laten we beginnen bij het begin, hoe is de klimaatcrisis ontstaan?

Het klimaat is altijd in beweging (wat al honderden miljoenen jaren invloed heeft op de klimaatverandering), maar sinds de industriële revolutie is de invloed van de mens op het milieu snel groter geworden. De grootste oorzaak hiervan is de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. Deze gassen komen onder andere vrij bij het gebruik van auto’s, elektriciteit, ontbossing en het fokken van vee op grote schaal. De uitstoot van deze broeikasgassen houden uiteindelijk warmte vast, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. De mens speelt dus een cruciale rol in het ontstaan van de klimaatcrisis, maar een nog crucialere rol in de afhandeling ervan.

Maar, wat zijn precies de gevolgen?

Als de uitstoot van broeikasgassen zo doorgaat dan wordt het steeds warmer op aarde en dat heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Wat zeker is, is dat de klimaatverandering ons leven zal gaan beïnvloeden. Zo zullen extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen met als gevolg dat we meer te maken zullen krijgen met  overstromingen, voedseltekorten en tekort aan drinkwater. Als we niks doen tegen de klimaatverandering dan sterft mogelijk een derde van alle dier- en plantsoort deze eeuw nog uit.

En dan is daar het klimaatakkoord van Parijs

In 2015 sloten 195 landen de eerste wereldwijde overeenkomst om de klimaatcrisis te bestrijden. Dit is bijzonder want eerdere onderhandelingen liepen tot destijds steeds vast door tegenstellingen van ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. In het klimaatakkoord is het doel gesteld dat de temperatuur op aarde zeker onder twee graden moet blijven met een streefdoel van 1,5 graden Celsius. Vanaf 2020 zijn de landen gestart met de invoering van het akkoord. Een belangrijk punt van dit akkoord is dat landen zich moeten houden aan een vast controleproces. Elke vijf jaar moeten nationale overheden hun doelen voor het verlagen van de klimaatcrisis communiceren.

Wat kan ik doen om bij te dragen aan een gezonder klimaat?

Iedereen kan bijdragen om het klimaat te verbeteren, dus ook jij! Als we met zijn allen nadenken over de manier waarop we omgaan met onze bronnen en grondstoffen, dan kunnen we bouwen aan een veiligere en gezonde toekomst. Wij geven jou vijf laagdrempelige tips hoe jij kan bijdragen:

  • Reis wanneer het kan met de trein, bus of fiets. Alle beetjes helpen.
  • Isoleer je huis en breng energie- en waterbesparende maatregelen aan in huis.
  • Recycle materialen en gebruik tweedehands producten.
  • Eet (meer) plantaardig voedsel.
  • Beperk (verre) vliegreizen.

Wil jij weten wat je nog meer kan doen tegen de klimaatcrisis of wil jij jouw steentje bijdragen? Kijk dan op de website van wwf.nl

Vandaag op

de koffie...

Morgen een nieuwe uitdaging.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?    Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief