fbpx

Zes feitjes over palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan jarenlang ingezet worden

In de meeste gevallen is sterven een geleidelijk proces ten gevolge van een chronische ziekte. Hierbij kan palliatieve zorg jarenlang ingezet worden. Het verlicht het lijden in elke fase van het ziekteproces, van de diagnose tot aan de dood. Deze vorm van zorg is gericht op de beheersing van de ziekte, gedurende alle fases.

De palliatieve fase vraagt inzet van alle betrokkenen

‘Als je snel wilt reizen, ga dan alleen. Maar als je ver wilt reizen, ga dan samen.’ Dit Afrikaanse spreekwoord geeft de filosofie van palliatieve zorg weer. Gedurende deze fase vormen alle zorgverleners de ruggengraat van het palliatieve proces. Van de artsen, tot aan de thuiszorg en van de verpleegkundigen tot aan de psychiaters.

Kiezen voor palliatieve zorg is niet opgeven

Vaak hoor je dat de keuze voor palliatieve zorg gelijk staat aan opgeven. Dit is niet waar. Als patiënt krijg je juist meer controle over je behandeling en heb je inspraak bij belangrijke beslissingen, zoals het weigeren van agressieve behandelingen. Wanneer je kiest voor palliatieve zorg kies je voor extra steun. Je wilt de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden, ook als je ziek bent. Palliatieve zorg biedt vele mogelijkheden om hulp en troost te ontvangen. Zo creëer je rust en zorg je voor een stabiele laatste fase.

Palliatieve zorg werkt!

Er zijn tien studies gedaan naar de tevredenheid van patiënten en mantelzorgers tijdens of zonder de palliatieve fase. Uit zeven van deze onderzoeken blijkt dat patiënten meer tevreden waren met palliatieve zorg dan zonder. Patiënten voelde meer respect en kregen meer aandacht van hun artsen. Dit resulteerde in meer tevredenheid van familieleden over de kwaliteit van patiëntenzorg en symptoombestrijding.

Bron: Journal of Supportive Oncology. Publicatie in mei/juni 2016.

Palliatieve sedatie doe je niet met morfine

Vaak wordt gezegd dat palliatieve sedatie plaatsvindt met morfine. Echter is dit een onjuist gerucht. Sedatie is het verlagen van het bewustzijn van een patiënt en morfine is hier geen geschikt middel voor. Dit gebruik je om pijn en benauwdheid te verlichten, maar niet voor palliatieve sedatie. Zowel in Vlaanderen en Nederland is Midazolam het middel dat gebruikt wordt bij de eerste fase van palliatieve sedatie.

De vier fasen van palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg komt veel kijken. Het is de totale zorg, gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen. Wij hebben de vier fasen van palliatieve zorg voor jou op een rijtje gezet.

Fase 1: ziekgerichte palliatie

Vanaf deze fase is bekend dat genezing niet meer mogelijk is. Er wordt vanaf nu behandeld op verlichting of verzachting van de klachten. Hierbij wordt in kaart gebracht welke zorg nodig is en welke palliatieve zorgverleners ingeschakeld moeten worden.

Fase 2: symptoomgerichte palliatie

Binnen deze fase ligt de focus op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. Door de symptomen verzwakt de patiënt en wordt hij/zij minder mobiel. Ook kunnen deze symptomen erger worden of kunnen er nieuwe klachten ontstaan. Verder worden in deze fase belangrijke beslissingen genomen. Denk hierbij aan de keuze om wel of niet te reanimeren of wel of niet naar het ziekenhuis te gaan bij een calamiteit.

Deze fase gaat vaak gelijk aan de eerste fase. Er wordt altijd gekeken naar het behandelen van een patiënt en het beheersen van de symptomen. Hierbij staat het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven centraal.

Fase 3: de stervensfase

Binnen deze fase verschuift de kwaliteit van leven naar de kwaliteit van sterven. Deze fase duurt slechts een paar dagen en zal plaatsvinden voor het overlijden.

Fase 4: nazorg

De nazorg voor naasten na het overlijden is een belangrijke fase van de palliatieve zorg. Zij hebben tijd en ruimte nodig om het verlies van hun dierbare te verwerken en hierbij kan ondersteuning belangrijk zijn. Deze fase is niet altijd van toepassing, dit ligt aan de behoefte van de naasten.

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?