Patient Empowerment

Belangrijke vernieuwingen voor de patiëntenzorg

De maand juni brengt ons enkele vernieuwingen op het vlak van patiëntenzorg. Zo gaan de vzw THE Institute en de vzw Patient Empowerment de krachten bundelen. Het doel hiervan is om hun expertises uit te wisselen en elkaars aanbod te versterken. Beide organisaties willen dan ook dat patiënten in de zorgsector meer inspraak hebben in het zorgproces. Bovendien vraagt de UZ Gent meer aandacht voor hun patiëntadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek. Ook hier is het de bedoeling om patiënten en hun naasten meer inspraak te geven.

Meer kennisdeling patiëntenzorg in de gezondheidszorg

De vzw’s THE Institute en Patient Empowerment willen beiden een efficiëntere en kwaliteitsvollere zorgverlening. Deze slaagkans verhoogt volgens hen drastisch, indien de patiënten in dit proces betrokken worden. Zorgorganisaties zouden dan ook steeds vaker onderzoeken op welke manier ze hun patiënten actief kunnen laten participeren in de manier waarop ze zorg aanbieden. De samenwerking tussen de twee vzw’s komt dus als geroepen.

Patient Empowerment beschrijft hun missie als volgt:

“Patient Empowerment staat voor het proces dat leidt tot een gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker. Het betekent dat de zorgvrager controle of een gevoel van controle houdt over het gezondheidsproces dat hij ondergaat. Daar zorgen de zorgvrager, de zorgverstrekker, de zorgorganisatie en het zorgsysteem samen voor.” – Patient Empowerment

Of anders geformuleerd, wil dit zeggen dat ze streven naar een maatschappij waar een patiënt het gevoel heeft de controle te hebben over het persoonlijke gezondheidsproces. Volgens de vzw, moet men hiervoor 3 niveaus doorlopen:

– niveau 1: patiënt en zorgverlener wisselen informatie, kennis en ervaring uit;

– niveau 2: patiënt en zorgverlener beïnvloeden elkaar, ze wisselen argumenten uit;

– niveau 3: patiënt en zorgverlener beslissen samen. Daarnaast versterkt de zorgverlener zijn patiënt in de overtuiging dat die in staat is de behandeling goed toe te passen. Dat heet ‘zelfredzaamheid’.

THE Institute heeft de volgende missie:

“De missie van THE Institute is ervaring, kennis en expertise te delen onder interessegroepen – communities – binnen de gezondheidssector.  Met een unieke focus op gezondheidssystemen en alle mogelijke stakeholders die hierin betrokken zijn, wilt THE Institute zowel fysiek als virtueel een trefplaats zijn.” – THE Institute

Binnen deze vzw ligt de focus dus sterk op het kennisdelend platform. Waarbij Patient Empowerment zich expliciet richt op een gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverlener, wil THE Institute voor dit doel een fysiek (digitaal) platform zijn. Het eerste punt op de agenda is een digitaal wetenschappelijk congres in oktober 2021. Dus: ‘to be continued’!

Ook bij wetenschappelijk onderzoek patiëntenzorg nood aan inspraak patiënt

Delphine Eeckhout, doctoraatsstudent aan het Health, Innovation and Research Institute UZ Gent, legt de focus binnen wetenschappelijk onderzoek op de patiënt. Samen met Wendy Van de Velde (coördinator PAWO) en prof. dr. Catherine Van Der Straeten (diensthoofd) hebben zij de patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek in het leven geroepen. Als zorgvrager weet je natuurlijk het beste of een bepaald onderzoek een meerwaarde kan betekenen voor jouw ziekte. De focus binnen het gebied van onderzoek staat op dit moment echter los van de patiënt. Dit wil niet zeggen dat hun mening niet wordt gevraagd of dat ze niet mogen deelnemen aan experimenten. Echter, worden ze niet betrokken bij de opzet van een studie. Daar brengen Delphine Eeckhout en het team verandering in.

Het UZ Gent is hiermee hét eerste Belgische ziekenhuis met dergelijke raad. De onderzoekers en patiënten zijn gelijke krachten in dit proces. Heb je zelf interesse of vragen hierover? Neem dan contact op met meedenkenoveronderzoek@uzgent.be of neem een kijkje op de website van UZ Gent.

Nieuwe uitdaging in de zorgsector?

Ben jij een verpleegkundige of zorgkundige met een echte passie voor ‘Patient Empowerment’? Aarzel dan niet en neem contact met ons op! Wij hebben steeds vacatures bij zorginstellingen met een hart voor hun patiënten.

Bron: Patient Empowerment

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?