Duurzame mobiliteit: naar een toegankelijke zorg

Naar een toegankelijke zorgverlening voor iedereen!

Ieder jaar organiseert het Netwerk Duurzame Mobiliteit van 16 tot 22 september de Week van de Mobiliteit. Het doel? Wel, dat is om iedereen net wat meer bewust te maken van de impact die we hebben op onze maatschappij en de omgeving. We zien dan ook steeds meer initiatieven met betrekking tot klimaatsdoelstellingen. Zo ging vanaf 2020 het VN-Klimaatakkoord van Parijs in. Hierin werd afgesproken dat de EU tegen 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten.

Wat betekent mobiliteit?

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit beschrijft de term ‘duurzame mobiliteit’ als volgt:

“Duurzame mobiliteit omschrijven we als voldoende mobiliteit om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven zonder dat de negatieve gevolgen van ons individueel mobiliteitsgedrag de mobiliteit van anderen op korte of lange termijn nadelig beïnvloeden.”

Eén van de kernbegrippen in deze definitie is het woord ‘voldoende’. We mogen er dus niet van uit gaan dat we alle vormen van mobiliteit, zoals autorijden, aan de kant moeten schuiven. Integendeel, we hebben nood aan een minimale toegang hiertoe om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Zo moet je natuurlijk wel op je werk geraken. Echter, zijn er tegenwoordig voldoende middelen om onnodige verplaatsingen te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan carpooling. We zijn steeds met meer en meer mensen, dus is het nodig om met zijn allen hier bij stil te staan. Volgens het Netwerk Duurzame Mobiliteit, zijn er drie stappen die we kunnen ondernemen:

  • Verminderen: onnodige verplaatsingen worden vermeden door af en toe bijvoorbeeld te telewerken.
  • Verschuiven: af en toe gaan we te voet naar het werk of kiezen we voor de fiets of het openbaar vervoer in plaats van de auto.
  • Verschonen: als we toch met de auto gaan, kunnen we nagaan in onze omgeving of het mogelijk is om een auto(-rit) te delen.

Mobiliteit in de zorgsector: naar een toegankelijke zorg voor iedereen

Een interessante kwestie dat naar boven komt bij duurzame mobiliteit, is de bereikbaarheid van zorginstellingen. Zo haalt het UZ Gent aan dat steeds meer ziekenhuizen verplaatst worden naar de rand van de stad. Dit is natuurlijk niet geheel onbegrijpelijk, aangezien men niet al te veel verkeer door de stad wilt laten rijden. In zulke gevallen is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen verschillende instanties. Een goed voorbeeld hiervan was een ziekenhuis, dat koos voor een nieuwe locatie aan de rand van de stad. Om dit allemaal in goede banen te leiden, werkten zij samen met zowel de overheidsinstanties als de Lijn. Dit resulteerde in een mooi resultaat: er werden aparte busstroken ingericht en meer verbindingen aangelegd, zodat iedereen tot bij het ziekenhuis kan geraken. Het is belangrijk dat we diegene, die minder mobiel zijn, niet uit het oog verliezen. Iedereen heeft dan ook recht op zorgverlening!

 

Niet stilstaan op één plaats, dat is ook mobiliteit binnen de zorgsector

Een andere dimensie die we kunnen toekennen aan duurzame mobiliteit in de zorgsector, is meer in de figuurlijke zin van het woord. Deze sector is erg breed, waardoor je nooit stil hoeft te staan op één plaats. Soms is het echter moeilijk om van de ene dag op de andere de knoop door te hakken en te kiezen voor een nieuwe discipline. Bij buro Medical hebben wij hier dé perfecte oplossing voor! Al onze zorgprofessionals werken namelijk op projectmatige basis en moeten dus nooit vastroesten op één afdeling of binnen één zorginstelling. Wij streven ernaar dat onze professionals zich altijd kunnen blijven ontwikkelen in hun werk. En dat is zeker ook een vorm van duurzame mobiliteit!

Jouw nieuwe duurzame uitdaging in de zorgsector?

Bij buro Medical hebben we een grote portefeuille aan uitdagende projecten. Wil jij proeven van verschillende duurzame zorginstellingen? Neem dan zeker contact met ons op! Wij bespreken graag met jou alle mogelijkheden met een tas koffie.

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?