Digitalisering in de zorg

We spreken al jaren van het woord ‘digitalisering’, maar wat bedoelt men hier nu mee? Wel, men beschouwt dit als analoge processen die worden vervangen door digitale. Volgens Fokus magazine heeft de coronacrisis deze digitale transformatie in een stroomversnelling gebracht. De crisis zorgt namelijk voor nieuwe uitdagingen, maar ook voor nieuwe innovatieve oplossingen voor bepaalde problemen. De zorgsector is hier geen uitzondering op.

Wat betekent digitalisering in de zorgsector?

In de zorgsector worden er steeds meer nieuwe technologieën ingezet. Zo nam Fokus magazine een interview af met Philip Hendrickx, oprichter van Oxypoint. Met de O2COMFORT™ Flowmeter wilt men de ademhaling van een patiënt continu meten. Deze data zou helpen bij het detecteren van de gezondheidstoestand, alvorens er ziektesymptomen verschijnen. Bij corona kan men bijvoorbeeld detecteren dat de ademhalingsfrequentie en zuurstofsaturatie in het bloed fluctueert, waarna pas de andere symptomen zullen volgen.

Zulke digitale vernieuwingen helpen ons om de algemene gezondheidstoestand van de patiënt en achterliggende aandoeningen tijdig te identificeren. Bovendien wordt er volgens VOKA steeds meer ingezet op informatietechnologieën zoals het gebruik van digitale platformen voor de patiënt.

Wat is de impact van digitalisering op de zorgsector?

Wat betekent dit nu allemaal voor het zorgpersoneel? Men zou zich kunnen afvragen of deze digitalisering leidt tot werkloosheid, aangezien bepaalde automatiseringsprocessen het werk zouden kunnen overnemen. Deze technologische vooruitgang is echter een complementaire procedure. Bepaalde zware taken, zoals het tillen van bedlegerige patiënten, worden verlicht. Het is wel zo dat bestaande taken kunnen verdwijnen, maar hier wordt dan op een andere manier invulling aan gegeven.

Binnen de zorgsector ligt één ding vast: je zult niet zonder werk komen te zitten. De VDAB publiceert jaarlijks een lijst met dé tien meest gezochte knelpuntberoepen. De verpleegkundige weet hier telkens een plek op te veroveren. Als je voor de zorgsector kiest, dan kies je dus voor werkzekerheid.

Nieuwe uitdaging in de zorgsector?

Bij buro Nexus hebben we een grote portefeuille aan uitdagende projecten. Wil jij proeven van verschillende innovatieve zorginstellingen? Neem dan zeker contact met ons op! Wij bespreken graag met jou alle mogelijkheden met een tas koffie.

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?