fbpx

De grootste trends in de bouwsector voor 2023

De bouwsector is een van de langzaamst groeiende sectoren. Toch zijn er tal van initiatieven en trends die de sector doen innoveren. In dit artikel delen wij de grootste trends die dit jaar de bouwsector gaan beïnvloeden.

Milieuvriendelijke materialen

Meer dan ooit tevoren houdt men zich bezig met de ecologische voetafdruk die ze achterlaten en ook in de bouwsector is dit een hot topic. De beperkte beschikbaarheid aan grondstoffen en bouwmaterialen speelt hier een belangrijke rol in. Het is goed om ecologische producten te gebruiken, want je helpt de natuur en vervanging is minder snel nodig. Voorbeelden van ecologische producten zijn hout, natuursteen en een groen dak.

Circulair bouwen

Bij circulair bouwen staat de herbruikbaarheid van bouwmaterialen centraal. Hierbij worden materialen, producten en onderdelen opnieuw gebruikt met als doel schade aan het milieu te voorkomen of beperken. Circulair bouwen is samen te vatten in drie principes

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke en herbruikbare bronnen;
  • Eindige bronnen dienen zo efficiënt mogelijk toegepast te worden;
  • Materialen die gebruikt zijn dienen hergebruikt te kunnen worden.

Artificial Intelligence

De bouwsector blijft achterlopen als het aankomt op innovatie. Toch dwingen een tekort aan arbeidskrachten en de wens om meer productie de sector aan tot het investeren in Artificial Intelligence. Het is van groot belang dat de sector AI en de menselijke factor in evenwicht brengt. Zo kunnen werknemers zich concentreren op nuttige taken en worden de alledaagse taken overgelaten aan machines. Deze trend is al even gaande, maar gaat in 2023 meer voet aan de grond zetten. Zo zijn zelfrijdende bouwmachines bijvoorbeeld al in productie, waardoor graafwerkzaamheden met deze technologieën uitgevoerd kunnen worden.

Robotisering in de bouw

Robottechnologie wordt steeds beter, goedkoper en veiliger. Dit biedt kansen voor de bouwsector. Zo zijn er steeds minder mensen nodig om onderdelen te produceren, wat gunstig is in verband met tekorten aan personeel een de aankomende vergrijzing. Daarnaast kunnen robots gevaarlijk en zwaar werk overnemen. Dit zorgt ervoor dat arbeidsongevallen voorkomen worden. Tot slot, robots kunnen 24/7 doorwerken waardoor het bouwproces flink versnelt.

Slooprobots: het gebruik van robots voor het slopen van grote structuren en gebouwen versnelt het proces enorm. Daarbij verbetert het de efficiëntie en zorgt het voor enorme kostenbesparingen.

Lasrobots: lasklussen zijn gevaarlijk, lastig en vooral erg prijzig. Daarom wordt handmatig lassen beperkt tot korte periodes. Lasrobots zijn hiervoor de toekomst. Ze zijn van hoge kwaliteit en kunnen langdurig en efficiënt klussen uitvoeren.

Augmented Reality

In de bouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van AR. Hierbij wordt door middel van een digitaal 3D-model een ontwerp geprojecteerd. De populariteit van deze trend groeit snel, omdat het breed ingezet kan worden. Hieronder twee voorbeelden:

Projectplanning en samenwerking: Building Information Modelling (BIM) en geavanceerde 3D-modelleringssoftware hebben het ontwerp- en planningsproces enorm veranderd. Door middel van deze digitale technologieën kunnen ontwerpers heel gedetailleerd modellen maken. Hierdoor kan iedereen het ontwerp vanuit elke hoek bekijken, kunnen er gemakkelijk wijzigingen worden gedaan en worden fouten/problemen in een vroeg stadium opgespoord.

Graafwerkzaamheden: bij graafwerkzaamheden bestaat altijd het risico dat ondergrondse nutsvoorzieningen beschadigen of geraakt worden. Dit met eventuele grote gevolgen. Aan de hand van AR kan de uitvoerder precies zien wat er onder de grond zit.

Vandaag op

de koffie...

Morgen een eerste project.
Zo snel kan het gaan bij buro Nexus.
Wanneer kom jij langs?